Contact: info@maquis.be  © vzw Maquis                                                                                                                                                      

VZW Maquis

Like ons op Facebook

“De naam Maquis kennen we als “het verzet”. De benaming die, in de volksmond, gebruikelijk was ten tijde van WOII. De letterlijke betekenis is “Kreupelhout” waarin men zich schuilhield en plannen gesmeed werden. Op reis In Niger zagen wij dat de naam Maquis werd gebruikt om een plaatselijk café te duiden. In het zand, tussen enkele spaanderplaten wordt muziek gemaakt, gedanst, gepraat. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en gedachten vorm krijgen. Dat ons huis of structuur een Maquis is, was voor ons snel duidelijk.


‘De unieke positie van de vzw bestaat erin dat de aandacht van branding en consumptie verplaatst wordt naar oorspronkelijkheid en beleving en dat wij zo proberen onze integriteit als makers, kunstenaars te vrijwaren. Wij wensen theaterproducties te maken, vertrekkende vanuit het verlangen naar integratie. Integratie van verschillende kunstvormen, maar ook integratie van verschillende culturen. Het ene zien wij als een metafoor voor het andere. De interactie van verschillende kunstvormen is als een communicatie tussen verschillende talen.


Wij wensen voorstellingen te maken waarin geschiedenis en mythologie in interactie gaan met het hier en nu. Voorstellingen waarin de dagelijkse problematiek van het leven binnen een groter kader geplaatst wordt. Wij wensen met onze voorstellingen unieke belevingen te creëren waarbij de zintuigen op een alternatieve manier worden aangesproken, waarbij ruimte en tijd in vraag worden gesteld. In het theater is er visueel een vaststaand kader. Wij zijn echter voortdurend op zoek naar manieren om de toeschouwer dat kader anders te laten ervaren. Wij willen de blik van het publiek manipuleren. Want alles is perceptie of beter gezegd: illusie”.


© Karlijn Sileghem 2015